Cenník

  Cena za osobu Cena za kurt
Verejnosť Jednorazový vstup 2,5€ / 1hod 5€ / 1hod
Permanentka (10vstupov) 20€ (2€ / 1hod) 4€ / 1hod
Členovia klubu* Jednorazový vstup 2€ / 1hod 4€ / 1hod
Permanentka (10vstupov) 10€ (2€ / 1hod) 2€ / 1hod

*Ľudia ktorí majú odpracované brigádnické hodiny